Ατομική Συνάντηση
Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας έρχεται με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου από τον κάθε υποψήφιο. Το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού ουσιαστικά ρυθμίζει την εισαγωγή του υποψηφίου σε τμήμα πανεπιστημίου. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου προϋποθέτει έγκυρη γνώση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των προοπτικών και των δυναμικών των τμημάτων στην σύγχρονη αγορά εργασίας και των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα όπως οι μετεγγραφές, οι αντιστοιχίες των τμημάτων, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, κτλ.

Μέσα από την ατομική συνάντηση συμπλήρωσης μηχανογραφικού ο/η υποψήφιος 

Επικοινώνησε μαζί μας