Δημιούργησε
τη δική σου προοπτική!

Ατομικό Πρόγραμμα
Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Συστηματική, εξατομικευμένη παρέμβαση με στόχο

την επιλογή κατάλληλων σπουδών. Περισσότερα...

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού 

Ατομική συμβουλευτική συνάντηση με στόχο την υποστήριξη του  στη σύνταξη του μηχανογραφικού δελτίου σύμφωνα με τη στοχοθεσία του κάθε υποψηφίου. Περισσότερα...

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 

Υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη, όπως είσοδο, προσαρμογή, εξέλιξη σε έναν εργασιακό ρόλο, αλλαγή καριέρας κ.ά. Περισσότερα...

Που θα μας βρείτε

Γεωργίου Τιόλη 2

Κοζάνη

50132

Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας