Η φιλοσοφία μας

Το Tangram είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που εφευρέθηκε στην Κίνα και αποτελείται από επτά κομμάτια, τα οποία όταν τοποθετηθούν κατάλληλα μπορούν να σχηματίσουν ποικίλα σχήματα.
7 κομμάτια λοιπόν, που όταν τοποθετηθούν με επιδέξιο τρόπο μπορούν να παράγουν ένα σχήμα.
Στο Tangram πρεσβεύουμε ότι ο καθένας μπορεί αξιοποιώντας τα κομμάτια τις προσωπικότητάς του να οδηγηθεί σε ένα σχήμα με προσωπικό νόημα. Μιλάμε λοιπόν, για την προσωπική στοχοθεσία του καθένα, την οποία παραλλληλίζουμε με το παραγόμενο σχήμα του Tangram. Πώς μπορεί ο καθένας μας να τοποθετήσει τα στοιχεία της προσωπικότητάς του έτσι ώστε να έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα;
 
Για τους μαθητές επιδιωκόμενος γενικός στόχος είναι η σωστή επαγγελματική επιλογή. Για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα πρέπει στοιχεία όπως ικανότητες, ενδιαφέροντα, προσωπικά χαρακτηριστικά, οικογενειακό περιβάλλον και στόχος να συσχετιστούν, να συνδυαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε η εικόνα που θα προκύψει να νοηματοδοτεί τη ζωή του κάθε μαθητή. Πάρτε, λοιπόν,
  • τα μικρά τρίγωνα (ποιος είμαι;),
  • το μεσαίο τρίγωνο (τι μου αρέσει; ),
  •  το μεγάλο τρίγωνο (τι μπορώ να κάνω;),
  •  το τετράγωνο (ποια είναι η οικογενειακή κουλτούρα;) και
  • το παραλληλόγραμμο (ποιο είναι το όραμά μου;)
 και φτιάξτε τη δική σας, μοναδική, ξεχωριστή εικόνα!
Στο Tangram μπορούμε να βοηθήσουμε τον κάθε μαθητή να δημιουργήσει τη δική του προοπτική.

Για τους ενήλικες που σε αυτό το στάδιο της ζωής τους βιώνουν την ανεργία ή για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία επιδιωκόμενος στόχος είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας. Για να προκύψει το πολυπόθητο αποτέλεσμα πρέπει στοιχεία όπως προσωπικά χαρακτηριστικά, ικανότητες, αξιοποίηση των τεχνικών αναζήτησης εργασίας, σύνταξη ενός στοχευμένου και ελκυστικού βιογραφικού σημειώματος παράλληλα με τη δυνατή και ξεχωριστή συνοδευτική επιστολή και κατάλληλη προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού να συσχετιστούν, να συνδυαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε η εικόνα που θα προκύψει να ανταποκρίνεται στον προσωπικό του στόχο. Πάρτε, λοιπόν,
  • τα μικρά τρίγωνα (ποιος είμαι;),
  •  το μεσαίο τρίγωνο (τι μπορώ να κάνω; ),
  •  το μεγάλο τρίγωνο (πώς μπορώ να αναζητήσω εργασία αποτελεσματικά;),
  •  το τετράγωνο (πώς να συντάξω το βιογραφικό σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή; ) και
  • το παραλληλόγραμμο (πως να παρουσιαστώ σε μία συνέντευξη επιλογής προσωπικού;)
και φτιάξτε τη δική σας, μοναδική, ξεχωριστή εικόνα! Στο Tangram μπορούμε να βοηθήσουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο ενήλικα να δημιουργήσει τη δική του επαγγελματική προοπτική.
 
Στη σημερινή κοινωνία, η αύξηση των γνώσεων γίνεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς, που η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν ζητούμενο και προτεραιότητά της. Στο Tangram πρεσβεύουμε ότι ρόλο κλειδί για την προσωπική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη κατέχει η εκπαίδευση του ανθρώπου που ξεκινάει από τη γέννησή του και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η δια βίου μάθηση συμβάλλει στο να μπορεί ο καθένας, καθώς αναλαμβάνει νέους ρόλους, να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτούς, να εντάσσεται καλύτερα στον κοινωνικό του περίγυρο, να έχει ρεαλιστική εικόνα της κοινωνίας που ζει και μπορεί να συμβαδίζει με την εποχή του. Τα σεμινάρια που οργανώνουμε και υλοποιούμε στο Tangram έχουν εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Στόχοι τους είναι η μετάδοση της έγκυρης επιστημονικής γνώσης, η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων και στην αξιοποίηση της εμπειρίας τους. Μέσα από ασκήσεις, παραδείγματα και παιχνίδια ρόλων επιχειρείται η κατανόηση και η βελτίωση του συστήματος των σχέσεων στην
καθημερινή ζωή της οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε τον καθένα να δημιουργήσει τη δική του προοπτική!