Ατομικό Πρόγραμμα
Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, γιατί; 

Χωρίς αυτό, ο/η μαθητής/τρια καλείται να διαβάζει μόνος/η του/της χωρίς συγκεκριμένο στόχο
 
Ενίσχυση των εσωτερικών κίνητρων μάθησης 
Μείωση αβεβαιότητας 
Δέσμευση σε ένα στόχο

Στο TANGRAM μπορούμε να βοηθήσουμε τον/την κάθε μαθητή/τρια να διαμορφώσει αποτελεσματικά την εκπαιδευτική- επαγγελματική του/της διαδρομή. Στόχος του Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι να αναγνωρίσει και να συνειδητοποιήσει ο/η μαθητής/τρια τι θέλει και τι μπορεί να κάνει. Μέσα από τη χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων ο/η μαθητής/τρια λαμβάνει μία αναλυτική αναφορά, η οποία αποτελεί τη βάση για την εξατομικευμένη συμβουλευτική διαδικασία σπουδαστικής επιλογής. Παράλληλα, παρέχεται έγκυρη ενημέρωση για τα τμήματα και τις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως και πληροφόρηση για τις συνθήκες και τις τάσεις στην αγορά εργασίας. Έτσι, μειώνεται δραστικά η πιθανότητα να ακολουθήσει ως επάγγελμα αυτό που είτε θα προκύψει από την τυχαιότητα των πανελλήνιων εισαγωγικών εξετάσεων και του μηχανογραφικού του δελτίου είτε από την ελλιπή ή εσφαλμένη ενημέρωση.
Επικοινώνησε μαζί μας